Hiển thị tất cả 7 kết quả

-9%
759,000  690,000 
Cường Dương Big Penis 6800mg
759,000  690,000 

Đặc Điểm Nổi Bật

 1. Là sản phẩm chính hãng USA 100% cực mạnh.
 2. Chỉ cần uống 1 viên trước khi quan hệ 30 phút.
 3. Tác dụng cực nhanh khi có kích thích.
 4. Giúp cương dương mạnh mẽ, kéo dài thời gian quan hệ.
 5. Mua 1 hộp tặng 2 hộp Bao cao su bi Xmen, kéo dài thời gian quan hệ, Hộp 1 chiếc.
 6. Mua 1 hộp 12 viên tặng 1 hộp Cường dương Ngựa Thái 10 viên chính hãng.
Cường Dương Big Penis 6800mg
759,000  690,000 

Đặc Điểm Nổi Bật

 1. Là sản phẩm chính hãng USA 100% cực mạnh.
 2. Chỉ cần uống 1 viên trước khi quan hệ 30 phút.
 3. Tác dụng cực nhanh khi có kích thích.
 4. Giúp cương dương mạnh mẽ, kéo dài thời gian quan hệ.
 5. Mua 1 hộp tặng 2 hộp Bao cao su bi Xmen, kéo dài thời gian quan hệ, Hộp 1 chiếc.
 6. Mua 1 hộp 12 viên tặng 1 hộp Cường dương Ngựa Thái 10 viên chính hãng.
-10%
390,000  350,000 
Cường Dương Japan Tengsu
390,000  350,000 

Đặc Điểm Nổi Bật

 1. Có tem chống hàng giả chính hãng Japan.
 2. Thành phần thảo dược tự nhiên an toàn.
 3. Chỉ cần uống 1 viên trước khi quan hệ 30 phút.
 4. Giúp cương dương mạnh mẽ, kéo dài thời gian quan hệ.
 5.  Mua 1 hộp tặng 2 hộp Bao cao su bi Xmem, kéo dài thời gian quan hệ, Hộp 1 Chiếc.
 6. Mua 2 hộp tặng 1 hộp Japan Tengsu chính hãng hoặc 1 hộp.
Cường Dương Japan Tengsu
390,000  350,000 

Đặc Điểm Nổi Bật

 1. Có tem chống hàng giả chính hãng Japan.
 2. Thành phần thảo dược tự nhiên an toàn.
 3. Chỉ cần uống 1 viên trước khi quan hệ 30 phút.
 4. Giúp cương dương mạnh mẽ, kéo dài thời gian quan hệ.
 5.  Mua 1 hộp tặng 2 hộp Bao cao su bi Xmem, kéo dài thời gian quan hệ, Hộp 1 Chiếc.
 6. Mua 2 hộp tặng 1 hộp Japan Tengsu chính hãng hoặc 1 hộp.
195,000 
Cường Dương Majegra 100mg Hộp 4 viên
195,000 

Đặc Điểm Nổi Bật

 1. Chính hãng Synmedic Ấn Độ.
 2. Chỉ cần uống 1 viên trước khi quan hệ 30 phút – 1 giờ.
 3. Tác dụng cực nhanh khi có kích thích tình dục.
 4. Hỗ trợ cương dương mạnh mẽ, bền bỉ.
 5. Hỗ trợ kéo dài thời gian quan hệ.
 6. Mua 1 hộp tặng 2 hộp Bao cao su bi Xmem, kéo dài thời gian quan hệ, Hộp 1 Chiếc.
 7. Mua 3 hộp tặng 1 hộp Majegra 100mg chính hãng.

 

Cường Dương Majegra 100mg Hộp 4 viên
195,000 

Đặc Điểm Nổi Bật

 1. Chính hãng Synmedic Ấn Độ.
 2. Chỉ cần uống 1 viên trước khi quan hệ 30 phút – 1 giờ.
 3. Tác dụng cực nhanh khi có kích thích tình dục.
 4. Hỗ trợ cương dương mạnh mẽ, bền bỉ.
 5. Hỗ trợ kéo dài thời gian quan hệ.
 6. Mua 1 hộp tặng 2 hộp Bao cao su bi Xmem, kéo dài thời gian quan hệ, Hộp 1 Chiếc.
 7. Mua 3 hộp tặng 1 hộp Majegra 100mg chính hãng.

 

-16%
350,000  295,000 
Cường Dương Maxman 3800 mg
350,000  295,000 

Đặc Điểm Nổi Bật

 1. Sản phẩm có tem chống hàng giả chính hãng.
 2. Chỉ cần uống 1 viên trước khi quan hệ 30 phút.
 3. Tác dụng cực nhanh khi có kích thích.
 4. Giúp cương dương mạnh mẽ, kéo dài thời gian quan hệ.
 5. Mua MaxMan 60 Viên Cao Cấp tại MaxMan 60 viên.
 6. Mua 1 hộp tặng 2 hộp Bao cao su bi Xmem, kéo dài thời gian quan hệ, Hộp 1 Chiếc.
 7. Mua 2 hộp tặng 1 hộp MaxMan 10 viên chính hãng hoặc 1 hộp chính hãng.
Cường Dương Maxman 3800 mg
350,000  295,000 

Đặc Điểm Nổi Bật

 1. Sản phẩm có tem chống hàng giả chính hãng.
 2. Chỉ cần uống 1 viên trước khi quan hệ 30 phút.
 3. Tác dụng cực nhanh khi có kích thích.
 4. Giúp cương dương mạnh mẽ, kéo dài thời gian quan hệ.
 5. Mua MaxMan 60 Viên Cao Cấp tại MaxMan 60 viên.
 6. Mua 1 hộp tặng 2 hộp Bao cao su bi Xmem, kéo dài thời gian quan hệ, Hộp 1 Chiếc.
 7. Mua 2 hộp tặng 1 hộp MaxMan 10 viên chính hãng hoặc 1 hộp chính hãng.
-5%
790,000  750,000 
Cường Dương MaxMan USA Hộp 60 Viên
790,000  750,000 

Đặc Điểm Nổi Bật

 1. Là sản phẩm chính hãng MaxMan USA.
 2. Tăng kích thước cậu nhỏ hiệu quả cả chu vi lẫn chiều dài.
 3. Chỉ cần uống 1 viên trước khi quan hệ 30 phút.
 4. Giúp cương dương mạnh mẽ, kéo dài thời gian quan hệ.
 5. Mua 1 hộp tặng 1 hộp Ngựa Thái 10 viên, chính hãng.
 6. Mua 2 hộp tặng 1 hộp MaxMan cao cấp chính hãng đủ liệu trình 3 hộp.
Cường Dương MaxMan USA Hộp 60 Viên
790,000  750,000 

Đặc Điểm Nổi Bật

 1. Là sản phẩm chính hãng MaxMan USA.
 2. Tăng kích thước cậu nhỏ hiệu quả cả chu vi lẫn chiều dài.
 3. Chỉ cần uống 1 viên trước khi quan hệ 30 phút.
 4. Giúp cương dương mạnh mẽ, kéo dài thời gian quan hệ.
 5. Mua 1 hộp tặng 1 hộp Ngựa Thái 10 viên, chính hãng.
 6. Mua 2 hộp tặng 1 hộp MaxMan cao cấp chính hãng đủ liệu trình 3 hộp.
-15%
350,000  299,000 
Cường Dương Ngựa Thái 7000mg
350,000  299,000 

Đặc Điểm Nổi Bật

 1. Sản phẩm có tem chống giả chính hãng 100%.
 2. Hoàn tiền x2 nếu hàng giả, kém chất lượng.
 3. Chỉ cần uống 1 viên trước quan hệ 30 phút.
 4. Tăng kích thước dương vật suốt cuộc yêu.
 5. Cương dương mạnh mẽ, bền bỉ suốt 2-3 hiệp.
 6. Hỗ trợ kéo dài thời gian quan hệ hiệu quả.
 7. Mua 1 hộp tặng 2 hộp Bao cao su bi Xmen, kéo dài thời gian quan hệ, Hộp 1 chiếc.
 8. Mua 2 hộp tặng 1 hộp Japan Tengsu chính hãng hoặc 1 hộp.
Cường Dương Ngựa Thái 7000mg
350,000  299,000 

Đặc Điểm Nổi Bật

 1. Sản phẩm có tem chống giả chính hãng 100%.
 2. Hoàn tiền x2 nếu hàng giả, kém chất lượng.
 3. Chỉ cần uống 1 viên trước quan hệ 30 phút.
 4. Tăng kích thước dương vật suốt cuộc yêu.
 5. Cương dương mạnh mẽ, bền bỉ suốt 2-3 hiệp.
 6. Hỗ trợ kéo dài thời gian quan hệ hiệu quả.
 7. Mua 1 hộp tặng 2 hộp Bao cao su bi Xmen, kéo dài thời gian quan hệ, Hộp 1 chiếc.
 8. Mua 2 hộp tặng 1 hộp Japan Tengsu chính hãng hoặc 1 hộp.
-15%
460,000  390,000 
Cường Dương Ngựa Thái 7000mg Mới
460,000  390,000 

Đặc Điểm Nổi Bật

 1. Mạnh hơn mẫu cũ hộp thiếc hiện nay.
 2. Hoàn tiền x2 nếu hàng giả, kém chất lượng.
 3. Chỉ cần uống 1 viên trước khi quan hệ 30 phút.
 4. Tăng kích thước cậu nhỏ trong suốt cuộc yêu.
 5. Cương dương mạnh mẽ, bền bỉ suốt 2-3 hiệp.
 6. Hỗ trợ kéo dài thời gian quan hệ.
 7. Mua 1 hộp tặng 2 hộp Bao cao su bi Xmen, kéo dài thời gian quan hệ, Hộp 1 chiếc.
 8. Mua 2 hộp tặng 1 hộp Japan Tengsu chính hãng hoặc 1 hộp.
Cường Dương Ngựa Thái 7000mg Mới
460,000  390,000 

Đặc Điểm Nổi Bật

 1. Mạnh hơn mẫu cũ hộp thiếc hiện nay.
 2. Hoàn tiền x2 nếu hàng giả, kém chất lượng.
 3. Chỉ cần uống 1 viên trước khi quan hệ 30 phút.
 4. Tăng kích thước cậu nhỏ trong suốt cuộc yêu.
 5. Cương dương mạnh mẽ, bền bỉ suốt 2-3 hiệp.
 6. Hỗ trợ kéo dài thời gian quan hệ.
 7. Mua 1 hộp tặng 2 hộp Bao cao su bi Xmen, kéo dài thời gian quan hệ, Hộp 1 chiếc.
 8. Mua 2 hộp tặng 1 hộp Japan Tengsu chính hãng hoặc 1 hộp.

Gọi điện thoại
0878.5959.15
Chat Zalo